Podpisanie aneksu było konieczne, gdyż poprzedni kontakt zawarty z LM Glasfiber (firma z grupy kapitałowej LM Wind Power) był zawarty na czas określony i w tym roku wygasł. Obecną umowę przedłużono na czas nieokreślony. Zarząd CP Energii [b]wartość kontraktu w okresie pięciu najbliższych lat szacuje na 6,84 mln zł[/b]. Giełdowa grupa poprzez firmę Gazpartner zwiększa sprzedaż gazu w północno-zachodniej Polsce. Cel ten realizuje dzięki stacjom regazyfikacji LNG, które zamieniają metan z cieczy w gaz.