Fiński koncern energetyczny wydał na częstochowską elekrotrociepłownię 530 mln zł. Zakład o mocy 120 MW cieplnych i 64 MW elektrycznych wyprodukuje 550 GWh ciepła i 450 GWh prądu. Podstawowymi paliwami będą węgiel kamienny i biomasa, której udział wyniesie ponad 25 proc. Fortum będzie potrzebował 100 tys. ton biomasy rocznie. Efektywność nowej elektrociepłowni w pełnej kogeneracji ma sięgnąć nawet 80 proc. - podaje spółka.

Na dzisiejszej konferencji w Espoo prezes koncernu Tapio Kuula przedstawił nową strategię na najbliższe lata. Podał, że spółka zamierza [b]rozwijać produkcję energii wolnej od emisji dwutlenku węgla[/b], głównie z elektrowni jądrowych i wodnych.

Za najważniejsze uznał też zwiększenie sprzedaży na rynku euro-azjatyckim zwłaszcza w Rosji. Głównym powodem jest rosnący na rosyjskim rynku popyt na energię. W Rosji Fortum zamierza do 2014 r. zwiększyć moc z 2,8 tys. MW do 5,1 tys. MW. Będzie to wymagało nakładów rzędu 4 mld euro. [b]Pierwsze trzy nowe zakłady energetyczne zostaną oddane w pierwszej połowie przyszłego roku.[/b] Koncern wyda w tym roku na inwestycje kapitałowe 1,4 mld euro, w przyszłym roku będzie to 1,4 mld euro