Grupa kapitałowa CP Energii wypracowała w trzecim kwartale tego roku 19,6 mln zł przychodów i 2,3 mln zł zysku netto. W stosunku do tego samego okresu 2009 r. sprzedaż była wyższa o 72,5 proc. Z kolei wynik netto był wówczas ujemny i wynosił 1,9 mln zł. Zarząd spółki jest przekonany, że obecne zmiany to już stały trend. Lepiej ma być m.in. ze względu na sezonowy wzrost sprzedaży gazu ziemnego, który zawsze ma miejsce w czwartym i pierwszym kwartale. -

Osiągnęliśmy również, zapowiadane już wcześniej pierwsze zyski z realizowanego, przez naszą rosyjską spółkę Kriogaz, kontraktu z firmą GasOil, spółką zależną Gazpromu, w ramach którego Kriogaz projektuje i buduje instalacje do skraplania gazu LNG w Kaliningradzie – informuje Marcin Buczkowski, prezes CP Energii. Wartość tej umowy to wartości 38,5 mln zł netto.

Po trzech kwartałach 2010 r. największe wpływy grupie kapitałowej przyniosła sprzedaż gazu ziemnego (37,4 mln zł), usługi budowlano – montażowe (5,3 mln zł) oraz produkcja gazu (4,4 mln zł).

CP Energia to stosunkowo młoda firma, gdyż została założona w 2005 r. Jest jedynym prywatnym importerem gazu z Rosji. Bezpośrednio lub poprzez spółki zależne dysponuje własnymi tradycyjnymi sieciami gazowymi wysokiego i średniego ciśnienia, instalacjami do magazynowania i regazyfikacji gazu LNG oraz flotą cystern kriogenicznych. Spółka posiada koncesję na obrót i dystrybucję paliw gazowych w Polsce oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą.