Kulczyk Oil Ventures, firma zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego rozpoczęła wydobycie z odwiertu O-7 na polu Olgowskoje na Ukrainie.

W fazie testów wydajność odwiertu wynosiła do 2,4 mln stóp sześc. błękitnego paliwa dziennie oraz ponad 50 baryłek kondensatu. Dalsza produkcja ma być prowadzona w sposób ograniczony, na poziomie około 1,5 mln stóp sześc. gazu dziennie i około 30 baryłek kondensatu.

W efekcie przeprowadzonych prac wydobycie z pola Olgowskoje wzrośnie o ponad 70 proc. Dzienna produkcja gazu będzie wynosić ponad 3 mln stóp sześc., a kondensatu 60 baryłek.

Obecnie planowane jest rozpoczęcie drążenia odwiertu Olgowskoje-8, zlokalizowanego 2,1 km na południowy-wschód od O-7. Program prac KOV na przyszły rok koncentruje się na wszechstronnym i efektywnym wydobyciu z pól Olgowskoje i Makiejewskoje.

Odbywać się to będzie m.in. poprzez wykonanie nowych odwiertów, wzrost wydobycia poprzez istniejące odwierty, stymulację wydobycia z zastosowaniem nowoczesnych, zaawansowanych technicznie metod, stosowanych powszechnie w innych regionach świata, a także poprzez skuteczną realizację strategii kompresji.