Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy CP Energii zgodziło się na połączenie giełdowej spółki z podmiotem w 100 proc. od niej zależnym, czyli firmą Energia Słupca. Do fuzji dojdzie poprzez przeniesienie całego majątku Energii Słupca na CP Energię. Celem połączenia jest uporządkowanie struktury i restrukturyzacja grupy kapitałowej, ograniczenie kosztów prowadzonej działalności i optymalizacja podatkowa.

Energia Słupca to firma celowa powołana do pozyskania finansowania na realizację projektów związanych z budową stacji regazyfikacji (gaz ziemny w postaci ciekłej z powrotem jest zamieniany na formę gazową). Potrzebnych środków nie udało się jednak pozyskać, dlatego Energię Słupca postanowiono zlikwidować, łącząc ją z CP Energią.

Zakończone NWZA rozszerzyło również przedmiot działalności CP Energii m.in. o górnictwo ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Wprowadzenie nowych punktów do statutu w tym zakresie nie oznacza jednak, że giełdowa spółka zajmie się poszukiwaniami i wydobyciem węglowodorów. Rozszerzenie przedmiotu działalności jest wynikiem połączenia z Energią Słupca, firmą która w statucie miała określone takie zadania.