GE Oil & Gas uruchomił w stolicy Polski laboratorium testowania urządzeń podwodnych, dzięki czemu rozszerzył zakres swojej działalności związanej z produkcją urządzeń dla przemysłu naftowego i gazowego. W efekcie spółka zwiększy swoje możliwości w zakresie testowania i certyfikacji urządzeń do wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego spod dna morskiego.

Otwarte laboratorium umacnia także pozycję GE Oil & Gas w Polsce oraz Europie Środkowej i wspiera pracę inżynierów pracujących w GE Engineering Design Center (EDC) w Warszawie.

GE Oil & Gas będzie wykorzystywał laboratorium do certyfikacji istniejących oraz rozwoju nowych produktów i rozwiązań dla branży wiertniczej i wydobywczej. Urządzenia podlegające testowaniu w laboratorium obejmują zawory, uszczelnienia, kołnierze oraz inne elementy rurociągów oraz urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych. Warszawskie centrum inżynieryjne EDC zostało założone w 2000 r. w wyniku umowy o współpracy między spółką GE Aviation i warszawskim Instytutem Lotnictwa. EDC rozwinęło się z zaledwie 20-osobowej grupy inżynierów w zespół ponad 1 tys. światowej klasy specjalistów opracowujących najwyższej klasy technologie z zakresu lotnictwa, energetyki i branży urządzeń służących do wydobycia ropy naftowej i gazu.

GE Oil & Gas stanowi z kolei część GE Energy, jednego z wiodących światowych dostawców technologii wytwarzania i dostarczania energii. Wraz z GE Power & Water oraz GE Energy Services, GE Oil & Gas dostarcza zintegrowanych rozwiązań w zakresie produktów i usług dla wszystkich obszarów sektora energetycznego, w tym dla elektrowni węglowych, opalanych olejem, gazem ziemnym oraz elektrowni jądrowych, a także dla odnawialnych źródeł energii, takich jak elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne czy biogazowe, oraz korzystające z innych alternatywnych paliw.