Elektrociepłownia Będzin zawarła dziś dużą umowę z Enion Energia, która należy do koncernu Tauron Polska Energia.

Na jej mocy giełdowa spółka sprzeda prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii odnawialnej.

Elektrociepłownia Będzin wymienione prawa uzyska w związku z wytworzeniem energii elektrycznej od początku przyszłego roku do końca 2012 r. Wartość obu umów szacuje się na kwotę około 13,7 mln zł.

Jeśli Elektrociepłownia Będzin sprzeda mniejsze ilości praw, niż uzyskane w związku z produkcją energii elektrycznej w 2011 r., wówczas może zapłacić kary umowne przekraczające 10 proc. wartości kontraktu.

Na początku 2009 r. Elektrociepłownia Będzin uruchomiła współspalanie biomasy z węglem. To spowodowało zwiększenie przychodów spółki poprzez sprzedaż tzw. zielonych świadectw pochodzenia oraz obniżyło emisję