Decyzję o uruchomieniu postępowania podjęła rada nadzorcza spółki. Osoby chętne do objęcia stanowiska prezesa Tauron Polska Energia lub jednego z jego czterech zastępców mogą zgłaszać się do 16 lutego.

Jak informowaliśmy już wcześniej, trzyletnia kadencja obecnego zarządu giełdowej spółki kończy się 8 marca. Zarząd sprawuje jednak swoje funkcje do czasu, aż walne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdzi raporty finansowe spółki za 2010 r. To musi nastąpić później do 30 czerwca. Ze względu na to, że Ministerstwo Skarbu planuje wybór nowych władz najpóźniej półtora miesiąca przed końcem obecnej kadencji, nowy skład zarządu poznamy najpóźniej 15 maja. Prawdopodobnie wszyscy obecni członkowie zarządu wystartują w konkursie. Jak dotąd żaden z nich nie informował bowiem organów spółki o rezygnacji ze startu. Tymczasem zgodnie z wewnętrznymi regulacjami spółki - o niekandydowaniu trzeba powiadomić radę nadzorczą.

Prezesem Tauronu jest obecnie Dariusz Lubera. Wiceprezesem do spraw handlowych jest Krzysztof Zamasz, za sprawy ekonomiczno-finansowe odpowiada Krzysztof Zawadzki, za zarządzanie i komunikację Dariusz Stolarczyk. Wiceprezesem Taruonu do spraw strategii i rozwoju jest była wiceminister skarbu Joanna Schmid. Zdaniem osób zbliżonych do Ministerstwa Skarbu mimo konkursu obecne władze Tauronu pozostaną w zbliżonym składzie.