W lutym, na Towarowej Giełdzie Energii obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny (rynek dnia następnego) wyniósł prawie 1,4 TWh. Jak podaje spółka, w stosunku do stycznia spadł o prawie 7 proc. ale wzrósł aż o 226,4 proc. w stosunku do lutego 2010 r.

Zdecydowanie lepsza sytuacja panowała na Rynku Terminowym Towarowym. W lutym obroty przekroczyły tu poziom 1,8 TWh. W efekcie, w stosunku do stycznia wzrosły o 135,6 proc. i aż o 3 772  proc. w porównaniu z lutym 2010 r.

TGE powstała pod koniec 1999 r. Działalność operacyjną rozpoczęła w kolejnym roku, kiedy zawarte zostały pierwsze kontrakty na dostawę energii elektrycznej na tzw. rynku dnia następnego. Obecnie obrót na TGE prowadzony jest w ramach trzech segmentów: rynek dnia następnego, rynek terminowy towarowy z fizyczną dostawą, rynek praw majątkowych dla odnawialnych źródeł energii i kogeneracji.

TGE prowadzi również rejestr świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródeł energii oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla.