To daje 15 groszy na akcję. Tauron przeznacza na wypłatę 190,48 mln zł zysku jednostkowego spółki za 2010 r., a 72 mln zł to kapitały zapasowe z 2009 r. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 czerwca. Wypłata nastąpi 20 lipca 2011 r.

Zatwierdzona przez akcjonariuszy rekomendacja władz Tauronu jest spełnieniem wcześniejszych deklaracji, że spółka co roku będzie się dzielić z inwestorami około 30 proc. skonsolidowanego zysku netto. W 2010 r. wyniósł on blisko 860 mln zł (w części przypisanej akcjonariuszom Tauronu).

WZA zatwierdziło też raporty finansowe spółki za 2010 r. i udzieliło skwitowania zarządowi. Na nową kadencję powołano ośmioosobową radę nadzorczą, nie zmieniając jej składu. Wśród nadzorców jest pięciu członków wyznaczonych przez Skarb Państwa. Dwóch przedstawicieli RN mają fundusze, a jednego KGHM, dysponujący ponad 10 proc. akcji Tauronu.