Rząd przyjął prawo o handlu SO2 i NOx

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który tworzy system bilansowania i rozliczania emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla elektrowni, ciepłowni i elektrociepłowni

Publikacja: 02.08.2011 16:13

Rząd przyjął prawo o handlu SO2 i NOx

Foto: Fotorzepa, Dorota Awiorko Dor Dorota Awiorko

Ustawa o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO

2

) i tlenków azotu (NOx) ustanawia mechanizm, który będzie wspomagał redukcję tych emisji ze źródeł spalania paliw o mocy powyżej 50 MW. Regulacja będzie dotyczyć prawie 100 tego typu przedsiębiorstw (ok. 420 kotłów).

Ustawa wprowadzi w Polsce system handlu uprawnieniami do emisji SO

2

i NOx podobny do unijnego systemu handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. Ma on być jednak prostszy od unijnego, ponieważ rozliczenia emisji będą dokonywane co roku, a nie jak w systemie unijnym co kilka lat.

- Ustawa przede wszystkim stworzy zachęty finansowe do oszczędzania i ograniczania emisji. Dla ciepłowni i elektrowni to czas na modernizację lub budowę nowych instalacji, spełniających wymagania ekologiczne. System ma być prostszy niż handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - rozlicznie będzie następowało „za zeszły rok". Unikniemy w ten sposób rozdziału uprawnień „z góry" - powiedział Andrzej Kraszewski, minister środowiska.

Polska ma obowiązek ograniczenia emisji z dużych źródeł spalania paliw. Niektóre instalacje dostały jednak w Traktacie Akcesyjnym  okresy przejściowe, ale w przypadku emisji SO

2

kończą się one w 2015 r.

Po wejściu w życie ustawy, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi roczne krajowe pułapy emisji. W przypadku SO

2

będzie 300 000 ton w 2015 r. Z kolei w przypadku NOx 239 000 ton ma być osiągnięte w 2012 r. i utrzymane do roku 2015.

Systemem handlu ma zarządzać Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. KOBiZE na podstawie ustawy, będzie prowadził m.in. rejestr uprawnień do emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, dostarczał danych o rocznej produkcji energii elektrycznej brutto i produkcji energii cieplnej netto, obliczał roczne pułapowe wskaźniki emisji i bieżące wskaźniki emisji, weryfikował obliczone przez operatorów limity emisji i wprowadzał odpowiadające im  uprawnienia do emisji. KOBiZE będzie też monitorować system i prowadzić stronę internetową na ten temat.

Emisja dwutlenku siarki (SO

2

) i tlenków azotu (NOx) są poddane restrykcjom ze względu na ich szkodliwy wpływ na środowisko - m.in. zakwaszanie gleb, eutrofizację jezior, korozje budowli i zdrowie ludzi.

Ustawa o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO

) i tlenków azotu (NOx) ustanawia mechanizm, który będzie wspomagał redukcję tych emisji ze źródeł spalania paliw o mocy powyżej 50 MW. Regulacja będzie dotyczyć prawie 100 tego typu przedsiębiorstw (ok. 420 kotłów).

Pozostało 87% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie