Operator gazociągów ma już cały majątek

Dziś po 6 latach spółki Gaz-System i PGNiG rozwiązały umowę leasingu. Dzięki niej Gaz-System przejął od gazowego potentata najważniejsze gazociągi w kraju. Równocześnie Polska wypełniła unijne zobowiązanie do oddania niezależnemu operatorowi sieci gazowniczej

Publikacja: 07.10.2011 16:50

Operator gazociągów ma już cały majątek

Foto: Gaz-System

Gaz-System, który jest krajowym operatorem gazociągów, wczoraj odebrał ostatnią transzę majątku przesyłowego na kwotę 30,1 mln zł. Majątek ten został przekazany Skarbowi Państwa przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w ramach dywidendy rzeczowej i stanowi dla Gaz-Systemu przedmiot aportu pokrywającego podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 3,77 mld zł.

Od początku obowiązywania umowy leasingowej co roku Skarb Państwa jako główny udziałowiec PGNiG-u odbierał część dywidendy od tej spółki właśnie w postaci majątku i następnie przekazywał Gaz-Systemowi.

Obecnie całość majątku, jakim zarządza Gaz-System, jest też jego własnością. Dzięki temu – jak zapewnia spółka w komunikacie - będzie mogła elastyczniej zarządzać systemem przesyłowym i realizować swoje plany inwestycyjne.

Aktywa trwałe Gaz-Systemu na dzień 31 sierpnia  2011 r. miały wartość 4,5 mld zł, ale w efekcie inwestycji wzrośnie ona do końca 2014 r. o ok. 7 mld zł.

Gaz-System jest właścicielem nie tylko gazociągów, ale też spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.

Do 2014 r. operator wybuduje ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce.

Wiosną 2011 r. została ukończona budowa Tłoczni Gazu w Goleniowie, jesienią 2011 r. oddano do użytkowania gazociąg Włocławek - Gdynia oraz zmodernizowano Tłocznię Gazu w Jarosławiu. W 2011 r. zostaną także rozbudowane gazociągi na Dolnym Śląsku oraz zwiększona przepustowość punktu Lasów na granicy polsko-niemieckiej z 0,9 mld m

3

do 1,5 mld m

3

.

14 września 2011 r. oddano do użytku połączenie Polska-Czechy przyczyniający się do rozwoju wewnętrznych systemów przesyłowych w Europie Środkowej i ich połączenia w zintegrowaną sieć, np. poprzez Korytarz Północ-Południe, który zakłada połączenie  terminalu LNG w Świnoujściu przez południową Polskę i kraje południowej Europy z terminalem LNG Adria w Chorwacji oraz planowanym rurociągiem Nabucco, który ma dostarczać do Europy południowej gaz z rejonu Morza Kaspijskiego.

Gaz-System, który jest krajowym operatorem gazociągów, wczoraj odebrał ostatnią transzę majątku przesyłowego na kwotę 30,1 mln zł. Majątek ten został przekazany Skarbowi Państwa przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w ramach dywidendy rzeczowej i stanowi dla Gaz-Systemu przedmiot aportu pokrywającego podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 3,77 mld zł.

Od początku obowiązywania umowy leasingowej co roku Skarb Państwa jako główny udziałowiec PGNiG-u odbierał część dywidendy od tej spółki właśnie w postaci majątku i następnie przekazywał Gaz-Systemowi.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie