Opinie na temat oświetlenia LED  czyli diod elektroluminescencyjnych (ang.  light-emitting diode) będą zbierane do 29 lutego 2012 r. Według Komisji Europejskiej, szybsze wprowadzenie oświetlenia LED zapewni powodzenie europejskiemu przemysłowi oświetleniowemu i przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii do celów oświetlenia o 20 procent do roku 2020.

Ale przed realizacją takiego scenariusza stoi wiele wyzwań. Oświetlenie LED - w porównaniu z innymi technologiami - umożliwia oszczędności energii sięgające nawet 70 proc., ale koszt jego zakupu jest wysoki. Brakuje dla niego także wspólnych norm.

- Upowszechnienie oświetlenia LED jest poza wszelką dyskusją. Dzięki niemu mamy więcej pieniędzy w kieszeni, nasza planeta jest czystsza. Zwracamy się o pomysły dotyczące tego, jak przyspieszyć powszechne wprowadzenie tej technologii oraz stworzyć jak najwięcej miejsc pracy i uzyskać jak największe oszczędności dla Europy z tytułu powszechnego korzystania z oświetlenia LED  - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Neelie Kroes.

Pytania przedłożone w ramach konsultacji społecznych to m.in.: jakie działania mogłyby pomóc w usunięciu istniejących barier i przyspieszeniu powszechnego wprowadzenia LED w Europie czy jak można zapewnić na europejskim rynku bezpieczne produkty LED o wysokiej jakości, które spełniają oczekiwania konsumentów?