PSE Operator podpisze jutro z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowaniu linii Ostrołęka-Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew oraz umowę o budowie linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów. To projekty o wartości przekraczającej 340 mln zł stanowiące część połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa.

Projekt budowy połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą dostał dofinansowanie  z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt budowy połączenia to ok. 3 mld zł, z czego ponad 680 mln zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.

Na inwestycję, której zakończenie planowane jest w 2015 roku, składa się 5 etapów. Wiosną podpisana została pierwsza umowa o dofinansowanie dotycząca projektu budowy stacji Ołtarzew, w której kwota dofinansowania przekroczyła 116 mln zł. Na rozpoczęcie realizacji czeka jeszcze budowa linii Ełk-Łomża i Ełk-Granica RP.

Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa stanowi istotną inwestycję z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej, zgodnie z koncepcją tworzenia transeuropejskich sieci energetycznych.

Projekt jest również jednym z elementów inicjatywy Komisji Europejskiej BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan), której celem jest integracja systemów elektroenergetycznych trzech krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii z Europą Zachodnią. PSE Operator S.A. planuje kolejne inwestycje do 2020 r., co pozwoli na zwiększenie mocy przesyłowej energii elektrycznej między krajami bałtyckimi.