Lepszy od spodziewanego wynik kwartalny firmy to efekt zwiększonej sprzedaży i przeszacowania wartości opcji związanej z posiadanym pakietem akcji węgierskiej spółki paliwowej MOL.

Spółka w tym okresie zarobiła na czysto 14,4 mld koron czeskich, o 109  proc. więcej niż rok wcześniej. Według wyliczeń agencji Reuters zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki wyniósł 14,3 mld koron czeskich, podczas gdy analitycy spodziewali się 13,2 mld koron czeskich. Przychody zwiększyły się o 9 proc., do 59,2 mld koron czeskich, także przekraczając oczekiwania rynkowe.

W całym 2011 roku zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki skurczył się o 13 proc., licząc rok do roku, do 40,8 mld koron czeskich. Wynik był lepszy jednak od prognozy zarządu, która przewidywała 40,6 mld koron czeskich czystego zysku.  Przychody wzrosły o 6 proc. w skali roku, do 209,8 mld koron czeskich.

CEZ spodziewa się w tym roku zwiększenia zysku netto o 1 proc., do 41 mld koron czeskich. Gdyby prognoza ta została spełniona spółka po raz pierwszy poprawiłaby roczny wynik netto po serii spadków trwających od rekordowego 2009 r.

- Rezultaty są nieco lepsze od przewidywań, co jest pozytywne. Ale rynek oczekiwał bardziej ambitnej prognozy na 2012 r., co może być hamulcem dla jakieś zwyżki kursu – powiedział agencji Reuters Josef Nemy, analityk Komercni Banka. Po godzinie 11 na warszawskiej giełdzie akcje CEZ przy niewielkich obrotach taniały o 0,7 proc., do 136 zł.