Wiąże się to z nowymi przepisami o ochronie środowiska, które mają wejść w życie od przyszłego roku. Nakładają one na właścicieli i konieczność wyposażenia stacji w odpowiedni typ zbiorników na paliwa i w odpowiednie systemy monitorujące przenikanie paliwa do gleby - wyjaśnia dyrektor do spraw analiz w tej organizacji Krzysztof Romaniuk. Koszt takiego wyposażenia to około 150 tysięcy złotych.

W Polsce działa obecnie około 6700 stacji paliw. Blisko 46 procent z nich to stacje należące do niezależnych operatorów, które mogą być najbardziej dotknięte zmianą przepisów. Krzysztof Romaniuk wyjaśnia, że może chodzić zamknięcie blisko 300 stacji, położonych głównie w małych miastach i na wsiach.

Jak informowaliśmy już wcześniej jedynie 48 procent zbiorników w bazach i 57 procent na stacjach paliw spełnia wymogi techniczne. Termin modernizacji, lub wymiany zbiorników, Ministerstwo Gospodarki kilkakrotnie przesuwało, w efekcie o 5 lat. Tym razem termin jest ostateczny.