Petrolinvest oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podpisały aneks do umowy kredytowej, na mocy którego wydłużono do końca czerwca okres, w którym będzie możliwe uruchomienie kredytu dla giełdowej spółki o wartości 50 mln USD (162 mln zł). Pierwotnie zakładano, że zostanie wykorzystany do końca marca tego roku. Pieniędzy jednak nie wydatkowano, gdyż zarząd Petrolinvestu zmienił strategię działalności w Kazachstanie. Obecnie w tym kraju chce się skoncentrować jedynie na zintensyfikowaniu prac poszukiwawczych prowadzonych na terenie koncesji OTG. Wcześniej kredytem z EBOiR, planowano również sfinansowanie inwestycji kazachskich spółek Emba i Profit.

W ubiegłym roku Petrolinvest podpisał jednak wstępne umowy dotyczące ich sprzedaży. Zarząd liczy, że za obie firmy uzyska łączne wpływy kwocie 38,4 mln USD (124 mln zł). Umowy na razie nie mogą być sfinalizowane ze względu na brak stosownych zgód administracyjnych w Kazachstanie.

Pod koniec marca Petrolinvest podpisał aneks do umowy kredytowej z bankami PKO BP i BGK przedłużający okres spłaty zadłużenia do 2014 r. Pierwotnie spółka miała uregulować 33,4 mln USD. Aneks przewiduje jednak, że jeszcze w tym roku zostanie spłacona część zobowiązań.