Sąd stwierdził, że nie ma podstaw do uwzględnienia odwołania. Wyrok nie jest prawomocny. Od wyroku przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego.

- PGE nie podjęła jeszcze decyzji w zakresie wniesienia apelacji, oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku – powiedział Łukasz Witkowski, rzecznik giełdowej spółki.

Umowa o zakupie przez PGE 84 proc. akcji gdańskiej grupy energetycznej za 7,5 mld zł została podpisana pod koniec września 2010 r. Na transakcję nie zgodził się jednak UOKiK, uznając, że połączenie tych dwóch spółek doprowadziłoby do istotnego ograniczenia konkurencji na krajowym rynku energii elektrycznej.

Od tej decyzji na początku 2011 r. odwołała się PGE. Rozprawa odbyła się dopiero 14 maja 2012 r.