Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przekazał do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania, które zostały zadane przez jednego z akcjonariuszy podczas ZWZA, które odbyło się 6 czerwca. I tak spółka podała, że tylko w 2011 r. poniosła nakłady na projekty związane z gazem łupkowym w kwocie około 27 mln zł. Z kolei wartość wszystkich wydatków, poniesionych od chwili rozpoczęcia poszukiwań gazu łupkowego do końca ubiegłego roku, wyniosła około 146 mln zł. Na utrzymanie i zarządzanie 15 koncesjami poszukiwawczymi dotyczącymi gazu z łupków PGNiG do końca ubiegłego roku wydało około 12 mln zł, co daje kwotę około 950 zł na 1 km kw.

W ostatnim wywiadzie dla "Parkietu" Grazyna Piotrowska-Oliwa, prezes PGNiG informowała, że w tym roku grupa chce wydać na poszukiwania ropy i gazu ponad miliard złotych. Znacząca cześć tej kwoty będzie przeznaczona na poszukiwania w Polsce. Dziś grupa nie precyzuje, ile z tej puli przeznaczymy na gaz łupkowy. Będzie to m.in. uzależnione od bieżących potrzeb grupy i terminu uzyskania stosownych zgód.

Akcjonariusze na ZWZA pytali również, dlaczego spółka poniosła w 2011 r. stratę z tytułu różnic kursowych na poziomie niemal 92 mln zł, wobec braku takiej pozycji w 2010 r. Zarząd podał, że jest to efekt przeliczenia kredytu w wysokości 400 mln USD, zawartego przez zależny PGNiG Norway. W przyszłości potencjalne zyski lub straty na różnicach kursowych związane z tym kredytem będą kompensowane przychodami firmy ze sprzedaży węglowodorów, które wyrażone będą w USD.

Na ZWZA domagano się też odpowiedzi na pytanie dotyczące integracji Vattenfall Heat Poland (obecnie PGNiG Termika) z giełdową grupą. Zarząd tłumaczy, że jeszcze przed finalizacją przejęcia w PGNiG opracowano całościowy program integracji przejmowanego przedsiębiorstwa w strukturach grupy. Obejmował on m.in. kontroling i sprawozdawczość zarządczą, rachunkowość i raportowanie, rebranding, komunikację korporacyjną i relacje inwestorskie, ubezpieczenia oraz handel energią elektryczną. Ten program integracji został już zakończony.