Auto-Spa ma na nich wybudować i prowadzić myjnie bezdotykowe.

Obecnie rozpoczęte zostaną analizy w zakresie realizacji obiektów, które zadecydują w głównej mierze o dalszym etapie zawierania cząstkowych umów dzierżawy na poszczególne lokalizacje. Umowa ramowa została zawarta końca 2027 r.

Orlen ocenia, że przewidywana skala realizacji nowych myjni i długoterminowość umowy przyczyni się do szybszego osiągnięcia pozycji lidera na rynku myjni bezdotykowych w Polsce przez Auto-Spa i do wzmocnienia wizerunku samego koncernu z Płocka.