Węgierski koncern paliwowy MOL podpisał umowy dotyczące przejęcia spółek Bohemia Realty Company s.r.o. i Pap Oil Cerpaci Stanice s.r.o., operujących czeską siecią stacji paliwowych Pap Oil - poinformowała spółka w komunikacie. Po sfinalizowaniu transakcji MOL nabędzie 124 stacje. W Czechach będzie miał ich więc w sumie 149. Jego udział w tamtejszym rynku detalicznym zbliży się do 5 proc.

Przejęcie jest elementem strategii koncernu naftowego, która ma na celu zwiększenie obecności spółki na rynku czeskim i zwiększenie udziału w rynku detalicznym.

Warunkiem wejścia umowy w życie jest uzyskanie pozytywnej decyzji urzędu antymonopolowego.

Intencją MOLa w dłuższej perspektywie jest dalsze zwiększanie udziału rynkowego, przynajmniej do 10 procent.