Bonifikata na energię elektryczną dla tzw. odbiorcy wrażliwego wyniesie nie więcej niż 30 proc. wartości – przewiduje Ministerstwo Gospodarki.

System bonifikat ma się znaleźć w prawie energetycznym, a dotyczyć rodzin, które dostają zasiłek stały lub okresowy.

Ulga liczona będzie przez przemnożenie limitu zużycia energii i średniej ceny, określanej przez Urząd Regulacji Energetyki. Tak wynika z odpowiedzi wiceministra Tomasza Tomczykiewicza na interpelację poselską. Tłumaczy, że roczny limit zużycia energii ustalono na 900 kWh dla osoby samotnie gospodarującej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 1250 kWh dla rodziny liczącej 2 – 4 osoby oraz 1500 kWh dla rodziny liczącej co najmniej 5 osób.