Chevron pozwała organizacja Amazon Defense Fund. Jak powiedział The Wall Street Journal przedstawiciel organizacji Pablo Fachardo, jeżeli Chevron nie zapłaci kary w najbliższym czasie, to pozywający wystąpią o konfiskatę przez sąd dochodów ze smarów produkowanych w Ekwadorze oraz w innych krajach, gdzie działa koncern.

Mieszkańcy Ekwadoru już pozwali Chevron w Kanadzie. Domagają się konfiskaty aktywów.

Ekwadorski pozew został złożony w 2008 r w imieniu plemion indiańskich z sześciu prowincji (30 tys. ludzi). Najpierw opiewał na 2 mld dol. od Texaco, które przejął Chevron. Firma w latach 1970-1980 zatruła wody w Amazonii; nie prowadziła też oczyszczania ścieków, zrzucanych do rzek i strumieni.

W 2011 r sąd przyznał Chevron winnym i nakazał zapłatę 8,6 mld dol.. Ponieważ koncern nie przeprosił oficjalnie za szkody jak tego wymagał wyrok sądu, kara została w styczniu 2012 r zwiększona do 18,2 mld dol., a teraz do 19 mld dol..

Amerykanie zapewniają, że przeprowadzili niezbędne prace oczyszczające środowisko.