Przyjmowanie i wykonywanie zleceń DM Consus zamierza rozpocząć jeszcze we wrześniu.

-Posiadając licencję domu maklerskiego i będąc członkiem londyńskiej giełdy, dajemy naszym klientom dostęp do instrumentów pochodnych. Umożliwiają one strategiczne zarządzanie portfelem uprawnień do emisji CO

2

, w szczególności zabezpieczanie ceny kupna lub sprzedaży uprawnień w przyszłości. Korzystając z tych instrumentów można pozbyć się ryzyka zmian cen wynikających np. z politycznych interwencji na rynku carbon - mówi Maciej Wiśniewski, prezes DM Consus.

Broker ubiega się także o członkostwo w niemieckiej giełdzie EEX, gdzie dziś są realizowane transakcje spotowe, a w przyszłości będą się odbywać aukcje organizowane przez Niemcy. W zależności od decyzji dotyczących wyboru operatorów aukcji centralnej i polskiej, DM Consus planuje złożenie wniosków o członkostwo w kolejnych giełdach.