Amerykanie wierzą w polskie łupki - przegląd prasy

Najciekawsze newsy z branży energetycznej wybrał Bartosz Mszyca

Publikacja: 16.08.2012 10:20

:: "Parkiet": KOV - Wzrost cen i wydobycia.

Kul­czyk Oil Ven­tru­res, gru­pa zaj­mu­ją­ca się po­szu­ki­wa­niem i wy­do­by­ciem ro­py i ga­zu, wy­pra­co­wa­ła w pierw­szym pół­ro­czu te­go ro­ku 46,5 mln dol. (153,7 mln zł we­dług obec­ne­go kur­su NBP) skon­so­li­do­wa­nych przy­cho­dów i 3,9 mln dol. (12,9 mln zł) zy­sku net­to. W takim sa­mym okre­sie przed rokiem jej sprze­daż wy­no­si­ła tyl­ko 10,1 mln dol., a stra­ta net­to się­ga­ła 5,8 mln dol. – Lep­sze wy­ni­ki osią­gnę­li­śmy dzię­ki dzia­łal­no­ści na Ukra­inie. Nie tyl­ko trzy­krot­nie zwięk­szy­li­śmy wo­lu­men wy­do­by­wa­ne­go ga­zu, ale i od­no­to­wa­li­śmy wzrost ren­tow­no­ści – 

podkreśla Ja­kub Kor­czak, wi­ce­pre­zes KOV.

:: "Dziennik Gazeta Prawna": Amerykanie - w Polsce warto inwestować w wydobycie.

Pod względem warunków prawnych i podatkowych oraz przyszłych korzyści ze sprzedaży gazu z łupków wyprzedzamy USA. Nasz kraj jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc na tego typu inwestycje na świecie - wynika z najnowszego raportu amerykańskiej firmy BNK Petroleum.

(wydanie papierowe)

:: "Puls Biznesu": Firmy przepłacają za prąd.

Małe i średnie firmy w większości nie poświęcają uwagi swoim rachunkom za prąd. I źle na tym wychodzą. - Z naszych badań wynika, że każda firma z sektora MSP mogłaby zmniejszyć zużycie energii i gazu o 10-20 proc., i to łatwo - mówi Paweł Owczarski, prezes Energii dla firm. Niezależny dostawca energii elektrycznej przeprowadził badanie na próbie 100 firm z sektora MSP. Analizował możliwość redukcji zużycia mediów w ujęciu ilościowym.

(wydanie papierowe)

:: "Parkiet": KOV - Wzrost cen i wydobycia.

Kul­czyk Oil Ven­tru­res, gru­pa zaj­mu­ją­ca się po­szu­ki­wa­niem i wy­do­by­ciem ro­py i ga­zu, wy­pra­co­wa­ła w pierw­szym pół­ro­czu te­go ro­ku 46,5 mln dol. (153,7 mln zł we­dług obec­ne­go kur­su NBP) skon­so­li­do­wa­nych przy­cho­dów i 3,9 mln dol. (12,9 mln zł) zy­sku net­to. W takim sa­mym okre­sie przed rokiem jej sprze­daż wy­no­si­ła tyl­ko 10,1 mln dol., a stra­ta net­to się­ga­ła 5,8 mln dol. – Lep­sze wy­ni­ki osią­gnę­li­śmy dzię­ki dzia­łal­no­ści na Ukra­inie. Nie tyl­ko trzy­krot­nie zwięk­szy­li­śmy wo­lu­men wy­do­by­wa­ne­go ga­zu, ale i od­no­to­wa­li­śmy wzrost ren­tow­no­ści – 

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie