Prognozowana średnia cena EUA i CER w II półroczu 2012 r. może wynieść odpowiednio 8,50 euro i 2,50 euro – wynika z najnowszej prognozy DM Consus zajmującego się handlem emisjami.

Główne czynniki wpływające na wahania cen to coraz bliższy termin rozmów dotyczących sposobu interwencji KE w nadwyżki uprawnień (wzrost cen), nadmiar jednostek CER, które mogą być wykorzystane jedynie w obecnym okresie (spadek cen) i krytyka zasadności systemu (spadek cen).

Dodatkowo pojawiła się Europejska Inicjatywa Obywatelska w sprawie zawieszenia europejskiego pakietu klimatyczno-energetycznego i sprzeciw Niemiec wobec administracyjnej ingerencji w rynek handlu.

Pierwsze informacje na temat możliwych działań KE na rynku carbon mogą pojawić się 19 października, kolejne 26 listopada i 19 grudnia.

„Najbardziej prawdopodobny scenariusz to przesunięcie w czasie pierwszych aukcji uprawnień, co ma spowodować wzrost cen jednostek. Odwrotnego sygnału dostarcza kontynuacja sprzedaży uprawnień pochodzących z przyszłych rezerw – NER 300. Prognozowany jest także spadek wartości szarych CER do końca roku 2012. Od 2013 r. cena zielonych CER będzie rosnąć ze względu na stałe zapotrzebowanie na te jednostki" – czytamy w prognozie DM Consus.