Orlen i Petrolot pod lupą UOKiK-u

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbada koncentrację grup działających w sektorze paliwa lotniczego - Polskiego Koncernu Naftowego Orlen i Petrolotu

Publikacja: 07.09.2012 11:40

Orlen i Petrolot pod lupą UOKiK-u

Foto: Bloomberg

Komisja Europejska oraz krajowe organy antymonopolowe uprawnione są do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć. Zasadniczym warunkiem, który przesądza o tym czy wniosek rozpatruje Komisja Europejska jest wspólnotowy wymiar danej koncentracji. KE  analizuje transakcje, w których łączny światowy obrót wszystkich uczestników wynosi co najmniej 2,5  mld euro. Z kolei Prezes UOKiK właściwy jest w sprawach koncentracji, które wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie nie mają wymiaru wspólnotowego.

Uczestnicy transakcji, która ma wymiar wspólnotowy mogą jednak złożyć do KE wniosek o zbadanie jej skutków przez kraj członkowski – jeżeli może wywierać ona znaczący wpływ na konkurencję w danym państwie. W takim przypadku Komisja może przekazać sprawę do narodowego organu antymonopolowego, który może wyrazić zgodę na ocenę skutków danej transakcji.

Tak było w przypadku przekazanej polskiemu urzędowi antymonopolowemu przez Komisję Europejską  koncentracji obejmującej transakcję przejęcia przez Polski Koncern Naftowy Orlen wyłącznej kontroli nad Petrolotem.

Polski Koncern Naftowy Orlen (PKN Orlen) zajmuje się przetwarzaniem ropy naftowej m.in. na benzynę bezołowiową, olej napędowy, opałowy oraz paliwo lotnicze. Posiada 7 rafinerii oraz prowadzi sieć stacji benzynowych m.in. w Polsce, Republice Czeskiej oraz na Litwie.

Peterolot jest spółką dostarczającą paliwo lotnicze do polskich lotnisk. Obecnie jest kontrolowany wspólnie przez PKN Orlen oraz spółkę należącą do skarbu państwa - Polskie Linie Lotnicze LOT.

Biorąc pod uwagę, że planowane efekty rozpatrywanej transakcji będą miały miejsce w Polsce, sprawa została przekazana do UOKiK. Zdaniem Komisji Europejskiej, polski urząd antymonopolowy ma doświadczenie w ocenie sektora paliwa lotniczego, co znalazło odzwierciedlenie w wydanych do tej pory decyzjach dotyczących tego obszaru. UOKiK zgodził się na przejęcie sprawy.

Postępowanie antymonopolowe w tej sprawie zostanie wszczęte przez Prezes Urzędu, po wpłynięciu wniosku do UOKiK.

To drugi przypadek, kiedy przedsiębiorca wnioskuje o przejęcie transakcji przez polski urząd antymonopolowy. Pierwszy raz z tego przywileju skorzystała spółka ITI przy dwóch transakcjach z grupą medialną Canal+. Postępowanie w tej sprawie prowadzone przez polski urząd antymonopolowy jest na końcowym etapie.

Komisja Europejska oraz krajowe organy antymonopolowe uprawnione są do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć. Zasadniczym warunkiem, który przesądza o tym czy wniosek rozpatruje Komisja Europejska jest wspólnotowy wymiar danej koncentracji. KE  analizuje transakcje, w których łączny światowy obrót wszystkich uczestników wynosi co najmniej 2,5  mld euro. Z kolei Prezes UOKiK właściwy jest w sprawach koncentracji, które wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie nie mają wymiaru wspólnotowego.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy