-To bardzo dobra wiadomość – zakończyliśmy długie negocjacje. Już prawie 100 proc. obszarów zarządzanych przez Lasy Państwowe, na których znajdują się nasze linie napowietrzne i kablowe oraz inne urządzenia elektroenergetyczne, zostało objętych porozumieniami – mówi Marek Kleszczewski, wiceprezes zarządu, dyrektor Operatora Tauron Dystrybucja.

Podpisanie porozumienia umożliwi pozyskiwanie trwałych tytułów do korzystania z nieruchomości leśnych. Po zakończeniu inwentaryzacji z poszczególnymi nadleśniczymi zostaną zawarte umowy o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach zajętych przez urządzenia elektroenergetyczne. Ułatwi to eksploatację i modernizację urządzeń jak również przeprowadzanie remontów. Prawidłowa wycinka wzdłuż sieci napowietrznych wpłynie na zmniejszenie zagrożenia awariami i zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Na początku sierpnia br. spółki dystrybucyjne Grupy Tauron (Tauron Dystrybucja i Tauron Dystrybucja GZE) podpisały z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach porozumienie regulujące zasady ustanawiania służebności przesyłu na terenach 38 nadleśnictw. Pierwsze porozumienie zawarte zostało w grudniu zeszłego roku z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu i obejmowało 33 nadleśnictwa.