UOKiK uzasadnia, że na rynku gazu w Polsce, zarówno w obszarze wydobycia, magazynowania, jak i sprzedaży nie występuje konkurencja. Spółki z grupy PGNiG mają pozycję zbliżoną do monopolu na wszystkich szczeblach. To zwiększa ryzyko zawyżania cen hurtowych w celu wyeliminowania innych sprzedawców detalicznych.

Rozdzielenie PGNiG byłoby pierwszym krokiem do stworzenia konkurencji w sprzedaży detalicznej. Kolejny krok to powstanie rynku hurtowego, na którym PGNiG zobligowane byłoby do sprzedaży gazu na aukcjach. Dopiero po takich działaniach możliwe byłoby stopniowe uwolnienie cen gazu bez negatywnych konsekwencji dla odbiorców.