Prace potrwają około dwóch miesięcy. W kolejnym etapie wykonane zostanie pierwsze w województwie lubelskim szczelinowanie poziomego odcinka otworu.

- Otwór horyzontalny zaprojektowany został w najbardziej perspektywicznym pasie badanej formacji łupkowej. Przy planowaniu i realizacji odwiertu wymagana jest wyjątkowa precyzja. Najważniejsze, aby odcinek poziomy wykonać dokładnie w wyznaczonym kierunku i na optymalnej głębokości. Trajektorię otworu należy zaprojektować z uwzględnieniem zmiennych własności skał łupkowych. Poważna praca inżynierska już za nami. Jesteśmy pełni optymizmu co do rezultatów naszych prac wiertniczych w Syczynie – powiedział Wiesław Prugar, prezes Orlen Upstream.

Po wykonaniu otworu horyzontalnego zostanie wykonany zabieg szczelinowania, a wraz z nim test produkcyjny. Termin zabiegu szczelinowania otworu Syczyn-OU2K uzależniony będzie od wielu czynników, w tym również od warunków atmosferycznych.

Po wykonaniu w Syczynie pod koniec 2011 roku pierwszego odwiertu badawczego o głębokości 2879 metrów i analizie pobranych próbek, PKN podjął decyzję aby kontynuować poszukiwania na tej lokalizacji. Uruchamiany właśnie odwiert będzie jednocześnie pierwszym otworem poziomym na koncesjach poszukiwawczych płockiego koncernu w Polsce. Odwiert horyzontalny składa się z odcinka pionowego i poziomego. W  Syczynie wiercenie poziomie wykonane zostanie na głębokości 2700 m, a całkowita długość odwiertu wyniesie około 4000 metrów.