Igor Szuwałow, pierwszy wicepremier Rosji powiedział podczas sesji Rosyjsko-Singapurskiego Forum Gospodarczego, że wzmocnienie stosunków handlowych z krajami azjatyckimi jest jednym z głównych zadań rosyjskiego rządu. Podkreślił, że obok rozwoju relacji handlowych z Unią Europejską, podstawowym zadaniem rosyjskich władz jest zwiększenie obrotu towarowego z regionem azjatyckim.

Przedstawiciel rosyjskiego rządu tłumaczył też, że cel ten można osiągnąć pod warunkiem, że Rosja otworzy dla siebie duże rynki zbytu, na których będzie mogła działać w branży energetycznej. Chodzi m.in. o Chiny, gdzie możliwa byłaby sprzedaż gazu. Ponadto Rosja jest zainteresowana wejściem na inne rynki azjatyckie, gdzie oprócz gazu może sprzedawać ropę, produkty naftowe oraz energię elektryczną. Igor Szuwałow przypomniał też, że obecnie ponad połowę obrotu towarowego Rosji generuje handel z krajami wchodzącymi w skład UE.