Tym samym dołączyła do Marcina Zawiszy, który jest prezesem zarządu.

Dobrzeniecka od pięciu lat pełni obowiązki głównego księgowego spółki. W Orlen Gaz pracuje od 11 lat. Jest absolwentką wydziału ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych m.in. z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej, prawa podatkowego oraz zarządzania finansami w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest także członkiem Prezydium Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.