GDF SUEZ Energia Polska S.A. jest piątym największym wytwórcą energii w Polsce, a największym w południowo – wschodniej Polsce.Elektrownia zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim, nad Wisłą,  pobliżu Połańca.

Projekt Phoenix obejmuje modernizacje kotłów i turbin sześciu bloków oraz budowę instalacji odazotowania spalin, a koszt prac wyniesie ok. miliarda zł. Realizacja praz pozwoli na zwiększenie sprawności oraz mocy zainstalowanej elektrowni, wydłużenie jej żywotności technicznej oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko (zmniejszenie emisji CO2 i NOx). Usługi brokerskie świadczone przez GrECo JLT Polska będą obejmować różne etapy realizacji projektu Phoenix.

Przedmiotem zlecenia będzie identyfikacja i kwantyfikacja ryzyk, doradztwo w zakresie dostępności ubezpieczenia i opcji programu ubezpieczeniowego, pomoc w negocjacjach oraz stworzenie projektu programu ubezpieczeniowego, pomoc w przygotowaniu klauzul ubezpieczenia w projektach umów oraz memorandów informacyjnych.

Managerem projektu po stronie GrECo JLT Polska jest Pan Tomasz Zadroga – Partner GrECo International Holding AG.