Wartość emisji mogłaby wynieść 100-200 mln zł, a ich termin zapadalności 5-7 lat. Mają pojawić się w ciągu kilku miesięcy.

- W gospodarstwach domowych jest ogromny potencjał – powiedział  Sławomir Jędrzejczyk

Orlen dołączy zatem do kilku zaledwie emitentów korporacyjnych, którzy przeprowadzili emisje detaliczne. Wcześniej zrobiła to np. GPW oraz niedawno PCC Rokita. W obu przypadkach mieliśmy do czynienia z redukcją wynoszącą odpowiednio 25 proc. i 70 proc.

Sławomir Jędrzejczyk, poinformował, że w 2016 r. w spółce zapada dług o wartości 3 mld euro.

- Od 2014 r. zaczniemy się zastanawiać nad sposobem refinansowania tego zadłużenia. Struktura finansowania będzie jednak się zmieniać. Nie może być tak jak teraz, że 90 proc. finansowania pochodzi z kredytów bankowych. W naszym żywotnym interesie leży więc, żeby w Polsce rozwijał się dynamicznie rynek obligacji - powiedział.