Przedmiotem umowy jest kredyt na łączną kwotę 400 mln dol., czyli prawie 1,27 mld zł. Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy od 20 grudnia br., z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Umowa wejdzie w życie w momencie podjęcia stosownej uchwały przez radę nadzorczą Lotosu o wyrażeniu zgody na jej realizację.

W skład konsorcjum udzielających kredytu instytucji wchodzą Bank Pekao, BRE Bank, ING Bank Śląski, Nordea Bank i Societe Generale.

– Zawarta dziś umowa kredytowa zabezpiecza nasze potrzeby pod kątem utrzymywania zapasów obowiązkowych – wyjaśnia Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy Lotos S.A. – Cieszymy się z faktu, że mamy możliwość kontynuować naszą współpracę ze sprawdzonymi partnerami z sektora bankowego.