Polimex i wojsko tworzą sojusz na rzecz łupków

Jedna z największych firm budowlanych w Polsce chce realizować projekty badawcze. Będzie się ubiegać o środki z programu „Blue Gas”. Do wzięcia jest 1 mld zł

Publikacja: 22.10.2012 01:24

Polimex i wojsko tworzą sojusz na rzecz łupków

Foto: Bloomberg

Polimex-Mostostal podpisał z Wojskową Akademią Techniczną (WAT) umowę o utworzeniu konsorcjum. Przewiduje ona wspólne zaangażowanie w rozwój nowoczesnych technologii wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Oba podmioty będą razem przygotowywały i składały wnioski o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, a następnie je realizowały. Polimex ma być liderem konsorcjum, generalnym wykonawcą oraz koordynatorem prac.

Polimex i WAT będą się ubiegać o finansowanie udostępniane w ramach programu „Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy", który został powołany do życia na podstawie umowy między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR; agencja ministra nauki i szkolnictwa wyższego) oraz Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP; spółka w 100 proc. zależna od Skarbu Państwa).

Jego łączny budżet ma wynieść docelowo 1 mld zł. Z tej kwoty ok. 250 mln zł będzie stanowiła dotacja celowa z NCBiR. Taką samą kwotę, w formie pożyczek dla przedsiębiorców, przekaże Agencja Rozwoju Przemysłu z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Pozostałe pieniądze powinny wyłożyć firmy, które będą chciały korzystać z opracowywanych technologii.

Pod koniec września rozpoczął się nabór wniosków do pierwszego konkursu na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, dotyczących oryginalnych technologii eksploatacji gazu łupkowego. Obejmują również przetestowanie opracowanego rozwiązania. Jego budżet określono na 0,5 mld zł.

O dofinansowanie z NCBiR mogą się starać konsorcja, w których będą przynajmniej jedna instytucja naukowa i jeden przedsiębiorca. Te z udziałem dużych firm mogą dodatkowo zabiegać o pożyczki z ARP.

W ramach programu dofinansowane będą projekty o wartości od 3 mln zł do 200 mln zł. Ich realizacja nie może potrwać dłużej niż 36 miesięcy. Wnioski należy składać do 22 listopada.

Drugi konkurs powinien ruszyć w połowie przyszłego roku. W latach 2013–2017 projekty, które wygrają konkurs, będą finansowane, a ich realizacja monitorowana. Z kolei do 2022 r. powinno dojść do oceny przez zewnętrzny podmiot efektów dotowanych prac badawczo-rozwojowych.

Dzięki programowi ma być możliwe pozyskanie odpowiedniego zasobu wiedzy, know-how, a przede wszystkim technologii uwzględniającej polskie uwarunkowania geologiczne przy poszukiwaniach i wydobyciu gazu łupkowego. Dodatkowo NCBiR i ARP liczą na wzmocnienie współpracy między światem nauki a gospodarki oraz większe zaangażowanie przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe.

– Firma zaangażowana w rozwój sektora energetycznego musi szeroko patrzeć i oceniać możliwości oraz poszukiwać rentownych rozwiązań biznesowych związanych z działalnością w tym sektorze – mówi Robert Oppenheim, p. o. prezesa Polimeksu. – Dlatego w kręgu naszych zainteresowań znajduje się nie tylko budowa elektrowni, ale też nowe i perspektywiczne technologie dla energetyki, w tym związane z wydobyciem gazu łupkowego, oraz rozwój i wdrażanie tych technologii – dodaje.

Konsorcja z udziałem polimeksu zrealizują też wielomiliardowe kontrakty energetyczne. Za 9,4 mld zł netto Polimex wspólnie z Rafako i Mostostalem Warszawa wybuduje dwa nowe bloki energetyczne w Elektrowni Opole. Z kolei 5,1 mld zł netto wart jest kontrakt na nowy blok w Elektrowni Kozienice, który Polimex zrealizuje z Hitachi.

Giełdowa spółka negocjuje z wierzycielami umowę restrukturyzującą jej zadłużenie. Zarząd liczy, że uda się ją podpisać w ostatnim tygodniu października lub na początku listopada. Porozumienie z wierzycielami jest jednym z warunków przeprowadzenia ratunkowych emisji akcji.

Polimex-Mostostal podpisał z Wojskową Akademią Techniczną (WAT) umowę o utworzeniu konsorcjum. Przewiduje ona wspólne zaangażowanie w rozwój nowoczesnych technologii wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Oba podmioty będą razem przygotowywały i składały wnioski o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, a następnie je realizowały. Polimex ma być liderem konsorcjum, generalnym wykonawcą oraz koordynatorem prac.

Polimex i WAT będą się ubiegać o finansowanie udostępniane w ramach programu „Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy", który został powołany do życia na podstawie umowy między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR; agencja ministra nauki i szkolnictwa wyższego) oraz Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP; spółka w 100 proc. zależna od Skarbu Państwa).

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie