???Rosnieft będzie zatrudniał 210 tys. pracowników, prawie trzy razy więcej niż Exxon. Potwierdzone zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego Rosnieftu będą o 7 proc. większe niż Exxonu, ale wartość rynkowa rosyjskiego kontrolowanego przez państwo koncernu będzie o 292 mld dol. mniejsza niż Exxonu.

W ub.r. zysk netto Exxonu wyniósł 41 mld dol. i był ponad  dwa razy większy od łącznego wyniku netto Rosnieftu i TNK-BP. Również dlatego, że Rosnieft eksploatujący złoża i rafinerie pochodzące jeszcze z czasów ZSRR, dwa razy więcej środków niż Exxon przeznacza na inwestycje.

Rosnieft ma umowę z Exxonem, Eni i Statoilem na eksploatację złóż w rejonie Arktyki szacowanych na 200 mld baryłek ropy naftowej. Pierwszych dostaw ropy z Arktyki można jednak spodziewać się nie wcześniej niż za 10 lat.