Wydobycie gazu z łupków w gorsecie nowych przepisów

Bruksela przygotowuje nowe regulacje dla gazu łupkowego. Zapowiedź znalazła się w planie prac Komisji Europejskiej na 2013 rok

Publikacja: 25.10.2012 01:46

Janez Potocnik komisarz Unii Europejskiej ds. środowiska

Janez Potocnik komisarz Unii Europejskiej ds. środowiska

Foto: Fotorzepa, Piotr Wittman Piotr Wittman

Korespondencja z Brukseli

W opublikowanym właśnie programie KE na przyszły rok znalazł się punkt dotyczący ram prawnych dla „bezpiecznego niekonwencjonalnego wydobycia węglowodorów". Jak już informowaliśmy, na początku września ukazał się niekorzystny dla przyszłości gazu łupkowego raport brytyjskiej firmy AEA Technology, wskazujący na konieczność zmian przepisów środowiskowych. Wtedy rzecznik unijnego komisarza ds. środowiska zapowiedział projekt nowych przepisów. Obrońcy gazu łupkowego wskazywali jednak, że to tylko stanowisko jednego komisarza, a nie całego kolegium. Umieszczenie punktu w ostatecznym planie prac KE na 2013 rok oznacza jednak, że sprawa jest poważna i ma poparcie przewodniczącego KE.

– Punkt znalazł się w programie prac KE po konsultacjach w gronie trójki zainteresowanych komisarzy – powiedział nam Joe Hennon, rzecznik komisarza ds. środowiska. Oprócz jego szefa Janeza Potocnika w konsultacjach brali jeszcze udział Gunther Oettinger, komisarz ds. energii, i Connie Hedegaard, komisarz ds. zmiany klimatycznej. Do spotkania doszło 4 października, potem odbyły się jeszcze techniczne konsultacje z państwami członkowskimi. Do końca roku będą ogłoszone konsultacje publiczne, które potrwają dwa–trzy miesiące. Na ich podstawie KE zaproponuje przepisy.

– Nie wiemy jeszcze, czy będzie to jedna dyrektywa dotycząca gazu łupkowego, czy też poprawki do wielu istniejących już regulacji – tłumaczy Hennon. Jednak według niego sprawa jest przesądzona. Raport środowiskowy AEA Technology (uznany przez polski rząd za niewiarygodny) wskazuje, że są wyraźne luki w obowiązującej legislacji i jeśli ofensywa gazu łupkowego przejdzie z fazy poszukiwań do fazy wydobycia, konieczne są nowe przepisy.

W programie KE akurat ten punkt przyszłorocznych prac określony jest mianem „legislacyjny/nielegislacyjny". Według naszych informacji stało się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, w dziedzinie środowiska KE ma kompetencje i może proponować legislację, ale już w dziedzinie dywersyfikowania źródeł energii – nie. Tu może np. prowadzić akcję edukacyjną, stąd opcja „nielegislacyjna". Po drugie, mimo że komisarz Potocnik chce nowych przepisów, to niekoniecznie musi zdążyć z projektem w 2013 roku. W tym wypadku w przyszłym roku mogłyby się więc pojawić dokumenty konsultacyjne czy opcje do wyboru. A konkretny projekt nowej dyrektywy lub poprawek do już istniejących zostałby przedstawiony później.

Obrońcy gazu łupkowego argumentują, że to działalność eksploatacyjna jak każda inna i jest już uregulowana w kilkunastu unijnych aktach prawnych, np. dotyczących czystości wód gruntowych, wypadków w miejscach pracy czy obowiązku sporządzania analizy wpływu projektu na środowisko. Do czasu raportu AEA Technology podobne stanowisko prezentowała też KE, a w szczególności odpowiedzialny za politykę energetyczną Gunther Oettinger, który nie widział potrzeby tworzenia nowych przepisów. Teraz przewagę zyskuje opcja przeciwna. – Pierwszy raz ryzyko nowych, kosztownych dla branży przepisów jest tak wyraźne – mówi Konrad Szymański, eurodeputowany PiS, członek Komisji Przemysłu i Energii w Parlamencie Europejskim.

Przepisy dla firm i obywateli

Program prac Komisji Europejskiej na 2013 rok przewiduje stworzenie ram prawnych dla gazu łupkowego. W punkcie 41 aneksu zapisano, że celem będzie „stworzenie równych zasad konkurowania w UE, jasności i przewidywalności zarówno dla firm, jak i obywateli, pełne wzięcie pod uwagę emisji gazów cieplarnianych oraz zarządzania ryzykiem klimatycznym i środowiskowym w zgodzie z oczekiwaniami publicznymi".

Korespondencja z Brukseli

W opublikowanym właśnie programie KE na przyszły rok znalazł się punkt dotyczący ram prawnych dla „bezpiecznego niekonwencjonalnego wydobycia węglowodorów". Jak już informowaliśmy, na początku września ukazał się niekorzystny dla przyszłości gazu łupkowego raport brytyjskiej firmy AEA Technology, wskazujący na konieczność zmian przepisów środowiskowych. Wtedy rzecznik unijnego komisarza ds. środowiska zapowiedział projekt nowych przepisów. Obrońcy gazu łupkowego wskazywali jednak, że to tylko stanowisko jednego komisarza, a nie całego kolegium. Umieszczenie punktu w ostatecznym planie prac KE na 2013 rok oznacza jednak, że sprawa jest poważna i ma poparcie przewodniczącego KE.

Pozostało 81% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie