- Dzięki spłacie kredytu w BCC, a także spłatom kredytu udzielonego przez PKO BP i BGK - w tym roku zostało spłacone 10 mln dol. i spółka zamierza jeszcze spłacić 20 mln dol. - zredukujemy nasze całkowite zadłużenie bankowe do poziomu około 20 mln dol. Warto podkreślić, że stanowić to będzie niewielką część wartości posiadanych przez Petrolinvest aktywów poszukiwawczych w Polsce i Kazachstanie, a spłata tego zadłużenia przypadać będzie dopiero w połowie 2014 r. - powiedział Le Guern w rozmowie z "Pulsem Biznesu".

Na polu Shyrak prace postępują zgodnie z planem. - Trwają przygotowania przed właściwym procesem opróbowania, czyli prace projektowe, uzyskiwanie zgód na prace górnicze odnoszące się do konkretnego odwiertu, urządzenia wiertniczego i zakresu opróbowania - powiedział Le Guern.

Prezes Petrolinvestu poinformował dziennik, że Total przygotował plan zagospodarowania złoża Koblandy. Z analiz koncernu wynika, że złoże to pozwoli na prowadzenie wydobycia na poziomie 3 mld m

3

gazu i ok. 9 mln baryłek węglowodorów ciekłych w skali roku.