Grupa Duon w trzecim kwartale na plusie

Zysk netto Grupy Duon (d. CP Energia) w trzecim kwartale wyniósł 0,7 mln zł w porównaniu do straty netto na poziomie 2,7 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego – poinformowała spółka w komunikacie

Publikacja: 08.11.2012 10:02

Grupa Duon w trzecim kwartale na plusie

Foto: spółka

Znacząca poprawa widoczna jest również na pozostałych poziomach rachunku zysku i strat - EBITDA Grupy w trzecim kwartale br. osiągnął poziom 2,86 mln zł w porównaniu do 0,08 mln zł w 2011 r.

EBITDA grupy w okresie styczeń - wrzesień wzrosła ponad czterokrotnie w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - z poziomu 1,57 do 6,42 mln zł. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wyniosły 6,39 mln zł w stosunku do -8,48 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Poprawa wyników Grupy Duon została osiągnięta przede wszystkim dzięki znacznemu wzrostowi skali działalności. Od czwartego kwartału 2011 r., kiedy to Grupa rozpoczęła działalność w segmencie obrotu, udało się pozyskać blisko 5 000 odbiorców energii elektrycznej.

Po dokonanej wczoraj aktualizacji prognozy, spółka zakłada osiągnięcie 247 mln zł przychodów ze sprzedaży, 6,9 mln zł wyniku operacyjnego EBIT oraz 11,8 mln zł EBITDA.

Korekta prognozy została dokonana w wyniku aktualizacji prognoz sprzedażowych klientów segmentu infrastruktury oraz opóźnienia w rozruchu fabryki LNG budowanej w Kaliningradzie, której uruchomienie inwestor pierwotnie planował na koniec 2012 roku. Wspomniane opóźnienie ograniczyło tymczasowo dynamikę wzrostu sprzedaży LNG oraz wzrost marży na sprzedaży tego produktu w czwartym kwartale bieżącego roku. Ponadto korekta prognozy jest rezultatem przeprowadzonej pod koniec roku 2011 sprzedaży spółki ZAO Kriogaz, której wyniki zostały uwzględnione w publikowanej w wrześniu 2011 r. prognozie skonsolidowanych wyników na 2012 r. Spółka zakładała wcześniej, że brak kontrybucji Kriogazu  zostanie wyrównany w ciągu roku poprzez lepsze wyniki pozostałych segmentów działalności, lecz w świetle wyżej wymienionych czynników, nadrobienie utraconych wielkości jest obecnie w ocenie zarządu DUON mało prawdopodobne.

- Bardzo dobre wyniki Grupy po trzech kwartałach są zapowiedzią tego, co chcemy pokazać na koniec roku 2012  – mówi cytowany w komunikacie Mariusz Caliński, prezes Grupy Duon S.A. – W czwartym kwartale realizujemy najwyższe w skali roku wyniki ze względu na charakterystyczną dla naszej działalności sezonowość sprzedaży. Ponadto zakładamy, że w osiągnięciu prognozowanych wielkości pomogą nam rozpoczęte w październiku dostawy LNG z terminalu w Zeebrugge, które częściowo rekompensują nam ograniczenia podaży LNG wynikłe z przesunięcia rozruchu instalacji w Kaliningradzie na 2013 rok. Dodatkowo w czwartym kwartale w pełni widoczny będzie wzrost marż na sprzedaży gazu w segmencie infrastruktury, spowodowany wprowadzeniem we wrześniu nowej taryfy dla paliw gazowych. Wierzymy, że te wszystkie czynniki przyczynią się do tego, by po raz pierwszy w historii Grupy zamknąć rok z wynikiem netto na satysfakcjonującym, dodatnim poziomie – dodaje Caliński.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie