Prace na drugim otworze poszukiwawczo-rozpoznawczym przebiegły w bardzo szybkim tempie – wstępnie na prace wiertnicze przeznaczono 60 dni, jednak czas ten udało się skrócić do zaledwie 39 dni.

Odwiert horyzontalny składa się z odcinka pionowego i poziomego. W Syczynie wiercenie poziomie wykonano na głębokości 2 962 m, a całkowita długość odwiertu wyniosła 4 100 metrów, przy czym długość samego odcinka poziomego wyniosła 1 100 m.

Pierwsze prace wiertnicze w Syczynie PKN Orlen rozpoczął jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Wówczas do analizy laboratoryjnej pobrano 300 metrów próbek rdzenia skalnego. Skały łupkowe zbadano pod kątem zawartości materii organicznej i właściwości mechanicznych. Wykonano także analizę parametrów zbiornikowych łupków w tym rejonie badając ich porowatość, przepuszczalność i podatność na kruszenie. Wyniki tych analiz okazały się na tyle zachęcające, że pozwoliły na podjęcie decyzji o kontynuacji prac i wykonaniu pierwszego odwiertu horyzontalnego spółki.

Kolejnym etapem prac poszukiwawczo-rozpoznawczych będzie zabieg szczelinowania hydraulicznego, a wraz z nim test produkcyjny.