?Około 370-400 mln dol. spółka ma uzyskać dzięki obniżce kosztów, a kolejne 30-150 mln dol. dzięki wzrostowi przychodów. MOL poinformował też, że planuje utrzymać wskaźnik dług netto do EBITDA poniżej 2.

Koncern chce w ciągu najbliższych trzech lat przeznaczać rocznie do 2 mld dol. na inwestycje. Wydatki na segment wydobycia będą stanowić 50 proc. planowanych nakładów.