Na mocy podpisanych dzisiaj umów firma ta zapewni zaopatrzenie w paliwo dla samolotów lądujących w Lublinie na najbliższe 10 lat.

Jak informuje spółka w komunikacie, jej oferta na świadczenie usług dostawy i sprzedaży paliwa na terenie portu okazała się najbardziej dostosowana do jego potrzeb. Wybór został poprzedzony zaproszeniem do negocjacji skierowanym do kilku firm z branży w kraju i zagranicą.

Zgodnie z postanowieniami zawartych umów Petrolot wydzierżawił, na okres 10 lat, na terenie portu stacje paliw lotniczych wraz z towarzyszącymi instalacjami i obiektami oraz sprzęt ruchomy. Firma zobowiązała się też do wsparcia Portu Lotniczego Lublin w procesie uruchomienia infrastruktury paliowej a także jej używania zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakościowymi wymaganymi dla paliw lotniczych.

Dostawca zobowiązał się do zaopatrzenia lotniska w Lublinie w paliwo lotnicze już na etapie wykonania czynności rozruchowych stacji paliw.