Raport eurodputowanej Niki Tzaveli z Grupy EFD, członka Komisji Przemysłu i Energii przyjęty dziś przez Parlament Europejski daje zielone światło dla rozwoju gazu niekonwencjonalnego w UE – mówi Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki. Jej zdaniem podkreśla on oczywiste ekonomiczne i społeczne korzyści dla Europy, które niesie nowa technologia, zapewniająca USA tani gaz, rozwój gospodarczy oraz zmniejszenie importu.

- Jednocześnie przyjęty, i trzeba zaznaczyć, że większą ilością głosów (70) raport Bogusława Sonika z grupy EPP, członka Komisji Środowiska PE daje de facto żółte światło temu sektorowi – twierdzi Albrycht. Jej zdaniem raport, zawiera wiele argumentów podnoszonych przez przeciwników wydobycia, nie przedstawiając ich jednak w szerszym kontekście ani nie bilansując ich racjonalnymi kontrargumentami. - Dzięki, staraniom posła Sonika udało się niedopuścić do przeforsowania przez lobby antyłupkowe apelu o ustanowienie moratorium na wydobywanie gazu łupkowego w Europie.

Nie zdołano jednak zablokować wielu zapisów, które otwierają pole do nowych zupełnie zbędnych regulacji, które KE zapowiedziała na 2013/2014 rok i które są z punktu widzenia polskich interesów niekorzystne – uważa Albrycht. W jej ocenie to zły sygnał dla przemysłu, który najbardziej nie lubi niejasności i niepewności regulacyjnej. W dobie kryzysu UE powinna przede wszystkim deregulować i ograniczać niepotrzebne prawo, upraszczać i ułatwiać nowe inwestycje i stymulować rozwój gospodarczy – komentuje prezes Instytutu Kościuszki.