Koncerny przeanalizowały potencjał wydobywczy siedmiu koncesji i zdecydowały, że w pierwszej kolejności badania obejmą cztery koncesje PGNiG położone w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. W kolejnym etapie współpracy zostanie przygotowany program działań na wybranych obszarach, które zostaną poddane ekonomicznej analizie.

Spółki określą m.in. obszar niezbędnych prac w zakresie badań sejsmicznych i wierceń poszukiwawczo-wydobywczych.

– Naszym priorytetem jest wzrost wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż krajowych. Chcemy je prowadzić w pierwszej kolejności na najbardziej perspektywicznych koncesjach – powiedziała cytowana w komunikacie Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes PGNiG.

- W przyszłym orku będziemy analizować kolejnych 20-30 konceji pod względem atrakcyjności. Już w przyszłym roku możliwe są pierwsze wspólne odwiert realizowane z PGNiG - powiedział na konferencji prezes Lotosu Paweł Olechnowicz. - Wszystko zależy od tego jak długo potrwają analizy - dodał.