Końcówka ubiegłego roku nie była zbyt udana dla PKN Orlen. Spółka zamknęła ostatni kwartał 2012 r. mając 276,5 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 618,7 mln zł zysku netto rok wcześniej. Wynik okazał się gorszy od prognoz analityków oczekujących 350 mln zł. zysku. Jednak nie był niespodzianką dla rynku, ponieważ pięć dni temu PKN poinformował o odpisie na utratę wartości aktywów na kwotę około 0,7 mld zł. Odpis dotyczył głównie aktywów PKN w Czechach, czyli firmy Unipetrol. Również w zeszłym tygodniu PKN Orlen informował, że w czwartym kwartale miał około 700 mln złotych straty operacyjnej.

Wynik operacyjny segmentu rafineryjnego w PKN Orlen wyniósł minus 875 mln zł wobec 233 mln zł zysku rok wcześniej, a segmentu petrochemicznego plus 267 mln zł wobec 1,26 mld zł straty rok wcześniej. Segment detaliczny wypracował wynik dodatni na poziomie 98 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 26 mln zł.

Przychody grupy wzrosły w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku do 31.245 mln zł z 29.976 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

Po czterech kwartałach minionego roku zysk netto wyniósł 2.344 mln zł, zysk operacyjny 2.024 mln zł, a przychody 120.101 mln zł.