Zapowiedział to agencji Interfaks minister energetyki Eduard Stawicki. W maju 2012 r Chevron i Shell zostały zwycięzcami rządowych przetargów na złoża: Juzowskie (na granicy obwodu charkowskiego i donieckiego) oraz Olesskie w obwodzie lwowskim i iwano-frankowskim.

Ich zasoby szacowane są na łącznie 1-2 bln m3. Chętne na złoża były jeszcze trzy giganty: amerykański Exxon Mobil, włoski Eni i rosyjsko-brytyjski TNK-BP. Wcześniej Exxon podpisał z państwowym Naftogazem memorandum w sprawie wspólnych poszukiwań metanu, gazu łupkowego i innych alternatywnych źródeł energii.

Zdaniem ministra Stawickiego, według optymistycznego scenariusza w złożu Juzowskim można wydobyć nawet 20 mld m3 gazu rocznie. A według wersji pesymistycznej - 7-8 mld m3. Dla porównania zapotrzebowanie na gaz z Rosji wynosi ok. 27 mld m3 rocznie.

Wspólny projekt Ukainy i Shell ma kosztować ok. 10 mld dol., a produkcja gazu na skalę przemysłową ma ruszyć za pięć lat.