Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakończyło pierwszy etap prac związanych z wykonaniem tzw. zabiegu szczelinowania hydraulicznego na odwiercie poziomym o nazwie Lubocino-2H znajdującego się na obszarze koncesji Wejherowo. Zdaniem ekspertów spółki, zajmujących się poszukiwaniem gazu z łupków, zakładany cel szczelinowania został osiągnięty, mimo, że prowadzone zabiegi nie na wszystkich etapach przebiegały zgodnie z pierwotnie przyjętymi założeniami. Ich zdaniem było to związane m.in. z warunkami geologicznymi, różniącymi się znacznie od tych, które występują w Stanach Zjednoczonych. PGNiG jest przekonane, że zdobyte doświadczenie zaprocentuje podczas kolejnych tego typu prac.

Obecnie spółka przystępuje do kolejnego etapu prac poszukiwawczych. Polegają one na wywołaniu przepływu gazu z odwiertu, a następnie na dokonaniu jego pomiaru. Dzięki temu będzie można uszczegółowić dane na temat ewentualnej przemysłowej eksploatacji błękitnego paliwa w tym odwiercie i na całej koncesji. Zaplanowane prace, w zależności od wielkości przypływu, potrwają nawet kilka tygodni.

PGNiG koncesję Wejherowo uważana za jedną z najbardziej perspektywicznych, spośród 15 jakie obecnie posiada w zakresie poszukiwań gazu z łupków. W 2011 roku grupa wykonała odwiert pionowy o nazwie Lubocino 1, a następnie przeprowadziła w jego ramach zabiegi szczelinowania, które zakończyły się uzyskaniem przepływu gazu. To w ramach tego odwiertu pionowego wykonano odwiert horyzontalny Lubocino-2H, w którym właśnie zakończono szczelinowanie.