Branża ocenia, że co dziesiąty litr ropy sprzedawany jest nielegalnie. Coraz częściej dotyczy to też benzyny. W ocenie ekspertów PKN Orlen, ok. miliona ton paliw czyli 7 proc. rynku, sprzedawane jest w szarej strefie.

Gazeta przytacza opinie ekspertów branży, według których do Polski mafia sprowadza tankowce z paliwem zamówionym np. przez firmy będące w upadłości, a niektóre przetargi paliwowe organizowane przez samorządy wygrywają przedsiębiorstwa handlujące zabawkami czy psią karmą.

Wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, w ubiegłym roku budżet na nielegalnym obrocie paliwem stracił ponad 3 mld zł.