Orlen Upstream, firma zależna od PKN Orlen, uzyskał pozytywną opinię resortu środowiska w sprawie przejęcia łupkowych koncesji od ExxonMobil Exploration and Production Poland, podmiotu kontrolowanego przez amerykański ExxonMobil. W ten sposób sfinalizowano transakcję nabycia koncesji Wodynie-Łuków i Wołomin znajdujących się na południowy wschód i wschód od Warszawy. Ich łączna powierzchnia wynosi 2,15 tys. km kw.

Dzięki dokonanemu przejęciu Orlen Upstream posiada już w Polsce dziesięć koncesji na poszukiwania ropy i gazu ze złóż niekonwencjonalnych. W ich ramach do tej pory spółka wykonała na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego pięć otworów. Trzy to odwierty pionowe, a dwa poziome. Obecnie trwają przygotowania do wykonania kolejnych trzech odwiertów. Pierwszy odwiert, na jednej z dwóch nowo pozyskanych koncesji, powinien być wykonany jeszcze w tym roku.

Strategia PKN Orlen na lata 2013–2017 przewiduje, że grupa przeznaczy na poszukiwania i wydobycie ropy i gazu, głównie z łupków, do 5,1 mld zł. Z tych pieniędzy ma być m.in. wykonanych co najmniej 50 odwiertów. Wypracowanie pierwszych zysków z wydobycia gazu łupkowego przewidziano na 2017 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, KGHM, PGE, Tauron i Enea podpisały aneks do umowy z 4 lipca 2012 r. dotyczącej wspólnego poszukiwania i wydobycia gazu z łupków na 160 km kw. koncesji Wejherowo (woj. pomorskie). Na mocy aneksu strony wydłużyły do 4 maja termin ustalenia szczegółowych warunków współpracy. Jeśli w tym czasie nie uda się im dojść do porozumienia, wówczas umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron. Ponadto umowa wygaśnie, jeśli w ciągu trzech miesięcy po dokonaniu szczegółowych uzgodnień strony nie uzyskają wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych lub jeżeli do końca roku nie zostaną uzyskane wymagane zgody na dokonanie koncentracji. Konsorcjum do 2016 r. zamierzało zainwestować około 1,72 mld zł.

Wisent Oil & Gas, firma z  31,7-proc. udziałem Petrolinvestu, wykona w najbliższych miesiącach dwa odwierty dotyczące gazu łupkowego w województwie warmińsko-mazurskim na obszarze koncesji Kętrzyn i Lidzbark Warmiński. Ich wstępne wyniki mają być znane w drugim kwartale.     —trf